Akupunktur enligt kinesisk medicin

Kinesisk medicin kontra västerländsk medicin

Självklart ska man alltid gå till doktorn och utreda orsaken till att man mår dåligt.

Ibland kan det vara så att läkarna inte hittar något fel på dig, trots massor av prover. De säger att du är frisk, men trots det så har du fortfarande ont/besvär. Då säger man enligt kinesisk medicin att besväret sitter i energikroppen och då syns ditt besvär inte på någon röntgen eller på några prover.

Energikroppen består av den Qi (=livsenergi) som cirkulerar runt i hela kroppen. Qi måste få cirkulera fritt för att sjukdom inte ska uppstå. När Qi inte cirkulerar fritt så uppstår sjukdom. Då kan akupunktur enligt kinesisk medicin hjälpa till att återställa balansen av Qi i kroppen och stödja de organsystem som är ansvariga för att du mår dåligt, så att kroppen kan läka sig själv. Jämför med vattnet som flödar i ett vattendrag. Om det blir stopp så blir det översvämning på ena sidan och torka på den andra.
Det kan låta flummigt för tankesättet är så olikt hur vi är vana att tänka i Väst.
Vi isolerar en del av kroppen och tänker inte på att allt hänger samman på något vis.
Jag kan bara säga – det fungerar!

Förbättring kan ta olika lång tid. Beroende på orsak blir du helt bra, mycket bättre eller bara lite bättre, men du kommer märka skillnad.

När vi pratar om de olika organsystemen så menar vi tex inte att det är fel på den fysiska levern om vi upptäcker att det är obalans i leverns energi. Till de olika organsystemen kopplar vi olika funktioner i kroppen. Till levern kopplas t.ex. huden, slemhinnor, muskler. Så har man problem med t.ex. allergi som ju påverkar våra slemhinnor, eller eksem som påverkar vår hud så kan det vara en obalans i leverns organsystem. När man rättar till obalansen brukar besvären försvinna. På liknade sätt delar man in alla kroppens olika funktioner till de olika organsystemen.